123 Αντιγραφή και Μεταφορά Επαφών - Όροι Χρήσης

Εισαγωγή
Με τη λήψη ή άλλη πρόσβαση στην εφαρμογή ("App") συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι"). Οι παρόντες Όροι (όπως τροποποιούνται κατά καιρούς) συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ εσάς και της Alterora OÜ ("Alterora" ή "Εμείς") σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, θα πρέπει να διακόψετε άμεσα την χρήση της εφαρμογής.

Χρήση των Οδηγιών για εφαρμογές και χρήστες
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για δική σας προσωπική χρήση. Η εφαρμογή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν εμπορικό σκοπό ή για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες διεθνείς νόμους, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών νόμων στη χώρα κατοικίας σας (οι οποίοι στο εξής αναφέρονται ως "εφαρμοστέοι νόμοι").

Μεταξύ άλλων, συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε ή να αναστρέψετε μηχανικά οποιοδήποτε μέρος της εφαρμογής, να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην εφαρμογή ή τους διακομιστές και τα δεδομένα που είναι συνδεδεμένα με την εφαρμογή.

Υποστήριξη πελατών
Η Alterora λαμβάνει σοβαρά υπόψη την υποστήριξη πελατών και θα προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει την ποιότητα της εφαρμογής, να παρέχει βοηθήματα και οδηγούς σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής, να ανταποκρίνεται και να επιλύει ζητήματα γενικής υποστήριξης. Παρ 'όλα αυτά, η Alterora διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να μειώσει, να περιορίσει ή να τερματίσει τις προσπάθειες υποστήριξης και συντήρησης που σχετίζονται με την εφαρμογή.

Τερματισμός Παροχής Υπηρεσιών
Η Alterora διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να παύσει να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία που σχετίζεται με την εφαρμογή με ή χωρίς προειδοποίηση και δεν φέρει καμία ευθύνη ή ευθύνη έναντι σας με οποιονδήποτε τρόπο αν το επιλέξει.

Πολιτική Απορρήτου
Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους όρους που αναφέρονται στην Πολιτική Εμπιστευτικότητας.

Πνευματική ιδιοκτησία
Τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο το υλικό που περιέχεται στην, ή διατίθενται μέσω της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, των δεδομένων, του κειμένου, των γραφικών, του πηγαίου κώδικα, των βιβλιοθηκών λογισμικού και άλλου υλικού ("Υλικό") ανήκουν ή έχουν αδειοδοτηθεί στην Alterora. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Μπορείτε να προβάλετε, να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε αποσπάσματα του Υλικού για δική σας προσωπική χρήση αλλά δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να επεξεργαστείτε, να μεταβάλλετε, να αναπαραγάγετε, να δημοσιεύσετε, να προβάλλετε, να διανείμετε, να αποθηκεύσετε, να μεταδώσετε, να εκμεταλλευτείτε, χωρίς την ρητή άδεια της Alterora.

Εμπορικά σήματα
Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα ("εμπορικά σήματα") που περιέχονται στο ή στην εφαρμογή ανήκουν στην Alterora ή σε τρίτους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να επεξεργαστείτε, να αλλάξετε, να αναπαραγάγετε, να δημοσιεύσετε, να προβάλλετε, να διανείμετε, να αποθηκεύσετε, να μεταδώσετε, να εκμεταλλευτείτε ή να διαδώσετε εμπορικά τα εμπορικά σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Alterora ή της σχετικής τρίτης οντότητας (εταιρίας, οργανισμού ή άλλου φορέα).

Αποποίηση ευθυνών
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΜΟΡΦΗ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ: (Α) Η ALTERORA ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΑΛΛΟΤΡΟΠΩΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΚΑΙ (Β) ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΙΩΠΗΛΑ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ) ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΟΡΟΥ Ή ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ. ΕΙΔΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, H ALTERORA ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧEΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ.

Περιορισμοί Ευθύνης
Η Alterora δεν θα φέρει ευθύνη, λόγω συμβάσεως, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αμέλειας), σύμφωνα με το νόμο ή με άλλο τρόπο, ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με την εφαρμογή, για οποιαδήποτε: (α) οικονομική ζημία (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, απώλειας εσόδων, συμβολαίων, επιχειρηματικών ή των προβλεπόμενων εξοικονομήσεων), ή (β) απώλεια υπεραξίας ή φήμης, ή (γ) ειδικής ή έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας.

ΕΑΝ Η ALTERORA ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΥΤΗ Η ΕΥΘΥΝΗ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ) ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΓΟΡΑς ΕΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Alterora πλήρως και κατόπιν απαίτησης από και έναντι οποιωνδήποτε ζημιών, απωλειών ή εξόδων που υφίστανται άμεσα ή έμμεσα ως αποτέλεσμα της χρήσης της Εφαρμογής εκτός από τους παρόντες Όρους ή τους Εφαρμοστέους Νόμους.

Αλλαγή και τροποποίηση των διατάξεων ή όρων ή προϋποθέσεων
Η Alterora διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει κατά καιρούς αυτούς τους Όρους. Εάν γίνει, η ενημερωμένη έκδοση θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και οι τρέχοντες Όροι θα είναι διαθέσιμοι μέσω συνδέσμου στον συνοδευτικό ιστότοπο της εφαρμογής (apps.alterora.com). Είστε υπεύθυνοι για την τακτική ανάγνωση των Όρων αυτών, έτσι ώστε να γνωρίζετε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς και αποδέχεστε ότι θα δεσμεύετε από αυτούς αν συνεχίσετε την χρήση της εφαρμογής. Καμία άλλη παραλλαγή των παρόντων Όρων δεν θα ισχύει παρά μόνο γραπτώς και υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για λογαριασμό της Alterora.

Γενικά
Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων θεωρείται από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι διατάξεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να αντικατοπτρίζουν τις προθέσεις των μερών (όπως αντικατοπτρίζονται στην (διατάξεις)) και όλες οι άλλες διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Η αδυναμία της Alterora να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα ή τη διάταξη, εκτός εάν αναγνωριστεί και συμφωνηθεί εγγράφως από την Alterora.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή επιστολής (Alterora OÜ, Pikk 7-17 Tallinn Harjumaa 10123, Εσθονία).

Σε περίπτωση που διαβάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από την Αγγλική, συμφωνείτε ότι σε περίπτωση οποιωνδήποτε αναντιστοιχιών, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.